Søknad om barnehageplass/ SFO plass for de som skal på skolen

Minner om søknadsfristen 01.03.2017

Vil minne om at søknadsfristen nærmer seg både for barnehageplass og SFO plass for de som ønsker dette til høsten 2017. Fristen er 01.03.2017 for begge deler og søkes elektronisk på Gjøvik kommunes hjemmeside.