Styret i Huskestua barnehage

Styret i Huskestua barnehage 2016-2017

Funksjon

Navn

Styreleder     

Petra Kaderkova

Styremedlem  -eierrepresentant-

Lars Brustuen

Styremedlem  -eierrepresentant-

Kristine Runningen

Styremedlem  -ansattrepresentat-

Rigmor Kolby

Styremedlem  -daglig leder-

Roger Nestaas

 Samarbeidsutvalget 2016-2017

Funksjon

Navn

Leder, sitter i styret/su

Kristine Runningen

Eierrepresentant

Lars Petter Linnerud

Foreldrerepresentant

Kåre Ivar Bekken

Foreldrerepresentant

Lise Sveine

Varamedlem

Jolanta Figacz

Ansattrepresentant

Nina Kolbergsrud

Ansattrepresentant

Merete Marcussen

 

 

 

 

 

 

Daglig leder

Roger Nestaas